دستاوردها

لیست افتخارات گروه صنعتی سپیدان شیر

دریافت گواهی نامه ایزو 9001

استاندارد ایزو 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند، بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند. همانطور که می دانید، معنای مدیریت را برنامه ریزی، کنترل، هدایت و نظارت می دانند و در ایزو 9001 قرار است این اقدام ها با رویکرد کیفیت انجام شود.

دریافت گواهی نامه ایزو 22000

استاندارد ایزو 22000 توسط کمیتهٔ فنی ایزو TC3 ، فرآوری‌های غذایی SC 17 تدوین ومنتشرشده است . تمرکز استاندارد ایزو 22000 بر نحوهٔ پیشگیری، کاهش و حذف مخاطرات ایمنی غذایی/تغذیه بوده است تا بدین طریق هرگونه ریسک سلامتی که می‌توانند به هر نوع مشتری (انسانی یا حیوانی) آسیب برسانند را کنترل نمایدو علاوه بر ریسک‌های زنجیرهٔ غذایی بر ریسک کسب‌وکار که می‌تواند از طریق ایمنی غذایی ایجاد شود نیز تمرکز نموده است. و این شرکت با پیاده سازی این شرایط درحال حاضردارای استانداردISO22000 می باشد.

کارآفرین برتر

برگزیده اجلاس بزرگان زنجیره تامین غذای کشور